Privacy verklaring DV Voedingsadvies

DV Voedingsadvies gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van DV Voedingsadvies zijn er persoonsgegevens van u nodig. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • BSN
  • Gegevens zorgverzekering
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
DV Voedingsadvies heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden en om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Het is volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst verplicht uw persoonsgegevens 20 jaar te bewaren, gerekend vanaf het moment waarop de gegevens zijn opgesteld.

Delen met anderen
DV Voedingsadvies zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan een rapportage aan verwijzer of overdracht naar een instelling bij opname). DV Voedingsadvies heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

DV Voedingsadvies zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie is een overeenkomst om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. DV Voedingsadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dv-voedingsadvies.nl. Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
DV Voedingsadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door DV Voedingsadvies, neemt dan gerust contact op (telefonisch: 06-34499861 of per mail: info@dv-voedingsadvies.nl).

Meer informatie
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen (autoriteitpersoonsgegevens.nl)