DV Voedingsadvies heeft met alle zorgverzekeraars een contract


Basisverzekering
Vanuit de basisverzekering krijgt u 3 uur per kalenderjaar vergoed voor dieetadvisering. Houd er rekening mee dat dit met uw eigen risico wordt verrekend. Kinderen/jongeren onder de 18 jaar betalen geen eigen risico.

Aanvullende verzekering
Indien u aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat hierin extra vergoeding voor dieetadvisering zit, bovenop de 3 uur in de basisverzekering. Deze vergoeding gaat pas in nadat u door uw 3 uur vergoeding diëtetiek in de basisverzekering heen bent.
De aanvullende vergoeding wordt niet met uw eigen risico verrekend. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren of en hoeveel extra vergoeding in uw aanvullende verzekering zit.

Ketenzorg
Bij diabetes type 2, COPD en Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) geldt een vergoeding dat in de meeste gevallen niet met het eigen risico wordt verrekend. Dit valt onder ketenzorg. Het is dan wel noodzakelijk dat uw huisarts de hoofdbehandelaar van deze chronische aandoening is en niet de specialist in een ziekenhuis. U kunt hier naar informeren bij uw huisarts of praktijkondersteuner.

Met of zonder verwijzing
Het is mogelijk om zowel met als zonder verwijzing bij me onder begeleiding te komen. Indien uw (huis)arts een verwijzing naar mij wilt sturen, dan kan hij/zij dit beveiligd digitaal via Zorgdomein doen. Ik ben te vinden onder de naam 'DV Voedingsadvies'.

Tarieven 2024
De onderstaande tarieven gelden alleen voor niet gecontracteerde zorg (cliënten die niet verzekerd zijn óf de behandeltijd die boven de vergoeding van de zorgverzekeraar komt):

Consultsoort Tarief
Intake consult € 120
Vervolgconsult standaard € 40
Vervolgconsult kort € 20
E-mailconsult (per kwartier) € 20
Individueel dieetvoorschrift (per kwartier) € 20
Uittoeslag bij huisbezoek € 20
Niet nagekomen afspraak € 20 - € 40 (afhankelijk van de gereserveerde tijd in de agenda)


Toelichting behandeltijd

Een consult bestaat uit twee componenten:

1. Directe tijd
De tijd dat u contact heeft gehad met de diëtist. Het opstellen van rapportages t.b.v. verwijzers valt hier ook onder.

2. Individueel dieetvoorschrift

De tijd dat de diëtist nodig heeft voor het analyseren van gegevens en/of het opstellen van een persoonlijk voedingsadvies. U bent hier doorgaans niet bij aanwezig.

De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt, wordt altijd afgerond op kwartieren.